Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 มี.ค. 65

รายงานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 มีนาคม 2565

7 มี.ค. 65

รายงานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มกราคม 2565

24 ก.พ. 65

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 พ.ย. 64

รายงานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครั้งที่ 5/2564

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 4563 ครั้ง
30 พ.ย. 64

รายงานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 2 กันยายน 2564

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
22 เม.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงานของ ทสจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

21 ก.ค. 63

รายงานผลการดำเนินงานของ ทสจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

19 ก.พ. 63

นโยบายนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี พ.ศ. 2563

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
1 2