Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Khonkaen Provincial Offices for Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์ม/เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ส.ค. 62

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.42 Mb ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง
7 มิ.ย. 62

รายงานผลการดำเนินงานของ ทสจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

1 พ.ค. 62

แบบฟอร์มขอเจาะบ่อบาดาล

15 พ.ย. 60

ใบสมัครโครงการบาดาลเพื่อการเกษตร

15 พ.ย. 60

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด: 1661 ครั้ง
16 ม.ค. 61

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

13 มิ.ย. 60

รายงานผลการดำเนินงานของ ทสจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559

13 มิ.ย. 60

รายงานผลการดำเนินงานของ ทสจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1