Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Khonkaen Provincial Offices for Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือบริการประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 พ.ย. 61

คู่มือประชาชนในงานด้านป่าไม้

20 พ.ค. 61

การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 1662 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 1661 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 1662 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 1662 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า กรณีที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 1664 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 1662 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 1661 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >