Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ระเบียบ/คู่มือ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ม.ค. 61

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 5016 ครั้ง
10 ม.ค. 61

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 5016 ครั้ง
10 ม.ค. 61

การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 5017 ครั้ง
10 ม.ค. 61

การอนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 5016 ครั้ง
10 ม.ค. 61

การอนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 5016 ครั้ง
10 ม.ค. 61

การอนุญาตทำไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 5016 ครั้ง
10 ม.ค. 61

การอนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 5016 ครั้ง
10 ม.ค. 61

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 5016 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 28 รายการ
< 1 2 3 4