Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปลูกต้นไม้ 2 ล้านต้น ใน 3 ปี

ปลูกต้นไม้ 2 ล้านต้น ใน 3 ปี

จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการลูกต้นไม้ ทั้งนี้ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญและชัดเจนที่สุดในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปีนี้คือการที่คนขอนแก่นนั้นพร้อมใจ ที่จะปลูกต้นไม้ 2 ล้านต้นภายใน 3 ปี เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ปัจจุบันปลูกไปแล้ว 2,178,867 ต้น คิดเป็นเนื้อที่ 25,980 ไร่

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง