Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

เอกสารแนบ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ขนาดไฟล์:0.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง