Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เอกสารแนบ

บทความธันวาคม2564

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง

1-กรอบแผนพัฒนาจว-ขก 66-70 (8กย64)

ขนาดไฟล์:9.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง

เผยพร่ความรู้ตาม พ

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง

เผยพร่ความรู้ตาม พ

ขนาดไฟล์:2.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง

การแก้ไขและการจัดการอุทกภัยในภาวะวิกฤต

ขนาดไฟล์:5.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

ฝ่ายเลขานุการ คทง

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง

บทความ(ที่ ขก 0017

ขนาดไฟล์:32.90 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง

พรบข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม

ขนาดไฟล์:2.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

บทความประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ขนาดไฟล์:2.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

พรบ

ขนาดไฟล์:4.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง