Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า

              ขอเชิญเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ขอนแก่น ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 22

ผ่านระบบ Video Conference ในวันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-9.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.ขอนแก่น