Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Khonkaen Provincial Offices for Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมประชุมประชาคมกลุ่มเป้าหมาย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จังหวัดขอนแก่น ปี 2562

กิจกรรมประชุมประชาคมกลุ่มเป้าหมาย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จังหวัดขอนแก่น ปี 2562

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น

จัดกิจกรรมประชุมประชาคมกลุ่มเป้าหมาย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ภาพจัดประชาคม

ขนาดไฟล์:0.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง