Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Khonkaen Provincial Offices for Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิวและโฟม

รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิวและโฟม

           วันที่ 22 พ.ค. 2562 ทสจ.ขอนแก่น ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลขอนแก่น ดำเนินการอบรม
ให้ความรู้และรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิวและโฟมในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น ณ ตลาดบางลำภู 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น