Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Khonkaen Provincial Offices for Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ไทย (ยุวมัคคุเทศก์ไดโนเสาร์)

กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ไทย (ยุวมัคคุเทศก์ไดโนเสาร์)

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ไทย (ยุวมัคคุเทศก์ไดโนเสาร์) ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 9-24 กันยายน 2557 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 โรงเรียน โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 10 รุ่น รวมเป็น 1,054 คน