Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชํารุด และเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชํารุด และเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชํารุด และเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศขายพัสดุ

ขนาดไฟล์:2.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง