Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขุดบ่อบาดาลภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขุดบ่อบาดาลภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขุดบ่อบาดาลภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน 100 บ่อ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

100บ่อ64

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง