Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เปิดข้อปฏิบัติมาตรการโควิด

เปิดข้อปฏิบัติมาตรการโควิด

เปิดข้อปฏิบัติมาตรการโควิด พื้นที่ควบคุม เริ่ม 1 พ.ค.2564 มีอะไรบ้าง?

หลังจากเมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564 จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ศบค.) ได้มีมติยกระดับมาตรการโควิด โดยเฉพาะการปรับระดับพื้นที่ใหม่ เป็น 3 ระดับ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีข้อกำหนดแตกต่างกัน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาในคืนวันศุกร์ เวลา 00.01 น.ของวันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 14 วัน หรือวันที่ 1-14 พ.ค.2564

ปรับระดับของพื้นที่รายจังหวัด ดังนี้

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ประกอบด้วย 6 จังหวัด 
- กรุงเทพมหานคร
- ชลบุรี
- เชียงใหม่
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ 

โดยมีข้อปฏิบัติพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ดังนี้

1) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 20 คน

2) ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายในลักษณะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

3) สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดบริการ

4) สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภท กลางแจ้ง หรือ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง เปิด ให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น.

5) จัดการ แข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม
6) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ ให้เปิดได้ตามปกติ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดการจัด กิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกให้งดการใช้บริการ

7) ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัด กลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินให้เปิด ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน 23.00 น. ร้านหรือสถานที่ซึ่งปกติ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิด ดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

8) งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

 

2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 45 จังหวัด

ประกอบด้วย กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงราย ตาก ตรัง นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สระแก้ว สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี

โดยมีข้อปฏิบัติพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนี้

1) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ

2) ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน

3) บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. ส่งกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน)

4) ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง เปิดบริการ 04.00-23.00 น.

5) ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

6) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ปิดบริการ ตามปกติไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

7) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

8) สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรม เสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนด สถานที่เล่น กีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดย จำกัดผู้ชม/ผู้เล่น

 

3.พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 26 จังหวัด

ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครพนม หนองคาย บึงกาฬ บุรีรัมย์ พังงา พะเยา แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร เลย สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ

โดยมีข้อปฏิบัติพื้นที่ควบคุม ดังนี้

1) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ

2) ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน

3) บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน)

4) ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง เปิดบริการตามปกติ (ตามมาตรการที่กำหนด)

5) ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

6) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ปิดบริการ ตามปกติไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

7) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

8) สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรม เสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนด สถานที่ เล่นกีฬาเปิดปกติแข่งขันได้โดยจำกัด ผู้ชม/ผู้เล่น

นอกจากนี้ยังได้ปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จากเดิมที่ลดเป็น 7-10 วัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องพัก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อและรักษาพยาบาล และผู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 พ.ค. หรือก่อนวันที่ 1 พ.ค.2564 และเดินทางถึงราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.2564 เป็นต้นไป และต้องตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง

ที่มา  : กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935592