Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

สามารถขอตัดไม้พะยูงได้หรือไม่ อย่างไร

Answer

ไม้พะยูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ (โฉนด,น.ส.3) สามารถขอตัดเพื่อใช้สอยได้

ผู้ตอบ: khonkaen Admin
วันที่ : 13 มิ.ย. 60

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลมีอายุกี่ปี

Answer

อนุญาตใช้ครั้งแรกจะมีอายุ 5 ปี ปีต่อไป 2ปี 2ปี >>

ผู้ตอบ: khonkaen Admin
วันที่ : 11 ก.ค. 61
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1